Zadzwoń do nas!
PCO Solutions dezynfekcja dezynsekcja deratyzacja, Gdańsk
23/04/2023
Odchody myszy

Zapewnij Swojej Gastronomii Ochronę! Umowa DDD z PCO Solutions

Czy wiesz, że szkodniki są jednym z największych problemów, z jakimi borykają się właściciele gastronomii? Właśnie dlatego warto zainwestować w umowę DDD od renomowanej firmy DDD jak PCO Solutions. W tym artykule dowiesz się, jak umowa DDD może pomóc Ci zabezpieczyć swój biznes przed szkodnikami, jakie korzyści przyniesie i dlaczego warto wybrać PCO Solutions. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej!

 


 

Dlaczego warto wybrać umowę DDD dla gastronomii?

 

W gastronomii, higiena i bezpieczeństwo są kluczowe. Szkodniki mogą nie tylko wpłynąć na reputację Twojego biznesu, ale także na zdrowie klientów. Dlatego warto rozważyć zawarcie umowy DDD z doświadczoną firma DDD taką jak PCO Solutions. Oto kilka powodów, dla których warto wybrać umowę DDD:

 • Bezpieczeństwo dla klientów - szkodniki mogą przenosić choroby i bakterie. Daniel Sacewicz kontynuuj Umowa DDD zapewni skuteczną ochronę przed szkodnikami, co przyczyni się do utrzymania zdrowego i higienicznego środowiska dla Twoich klientów.

 • Ochrona przed utratą dochodów - szkodniki mogą powodować straty w produktach, a w konsekwencji finansowe straty dla Twojej firmy. Umowa DDD z PCO Solutions pomoże Ci zminimalizować te ryzyka.

 • Zapewnienie zgodności z przepisami - przepisy sanitarne wymagają odpowiedniego planu zabezpieczenia przed szkodnikami w miejscach, w których podaje się jedzenie. Umowa DDD sprawi, że będziesz zgodny z tymi wymogami.

 • Potencjalne oszczędności - inwestycja w umowę DDD może okazać się mniej kosztowna niż samodzielne zwalczanie szkodników, szczególnie jeśli weźmiesz pod uwagę potencjalne straty związane z ich obecnością.

 


 

Jak wybrać odpowiednią firmę DDD?

 

Wybór odpowiedniej firmy DDD jest kluczowy dla skuteczności Twojego planu zabezpieczenia przed szkodnikami. Oto kilka kryteriów, które warto wziąć pod uwagę podczas wyboru firmy DDD:

 1. Doświadczenie - sprawdź, jak długo firma działa na rynku i jakie ma doświadczenie w branży gastronomicznej.

 2. Referencje - poproś o referencje od innych klientów, aby upewnić się, że firma rzeczywiście spełnia oczekiwania.

 3. Metody i technologie - zapytaj, jakie metody zwalczania szkodników stosuje firma oraz czy korzysta z najnowocześniejszych technologii.

 4. Certyfikaty i licencje - upewnij się, że firma posiada odpowiednie certyfikaty i licencje do świadczenia usług DDD.


 

Dlaczego warto wybrać PCO Solutions?

 

PCO Solutions to firma DDD, która oferuje profesjonalne usługi zabezpieczenia przed szkodnikami dla gastronomii. Wybierając PCO Solutions, zyskujesz pewność współpracy z ekspertami, którzy mają odpowiednią wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie. Oto kilka powodów, dla których warto wybrać właśnie tę firmę:

 • Doświadczenie w branży gastronomicznej - PCO Solutions ma szerokie doświadczenie w zwalczaniu szkodników w gastronomii, co pozwala na sk Daniel Sacewicz kontynuuj uteczne zabezpieczenie Twojego biznesu przed szkodnikami.

 • Indywidualne podejście - PCO Solutions oferuje umowy DDD dostosowane do potrzeb Twojej firmy oraz szczegółowy plan zabezpieczenia przed szkodnikami.

 • Nowoczesne technologie - firma korzysta z najnowocześniejszych technologii i metod zwalczania szkodników, aby zapewnić skuteczną ochronę dla Twojej gastronomii.

 • Certyfikaty i licencje - PCO Solutions posiada wszystkie niezbędne certyfikaty i licencje do świadczenia usług DDD, co gwarantuje zgodność z obowiązującymi przepisami.

 


 

Co zawiera umowa DDD z PCO Solutions?

 

Umowa DDD z PCO Solutions obejmuje szereg usług, które mają na celu zapewnienie skutecznej ochrony przed szkodnikami w Twojej gastronomii. Oto niektóre z nich:

 1. Ocena sytuacji - eksperci PCO Solutions dokonują oceny sytuacji w Twojej gastronomii, aby zidentyfikować potencjalne zagrożenia ze strony szkodników.

 2. Plan zabezpieczenia - na podstawie oceny sytuacji, firma opracowuje plan zabezpieczenia przed szkodnikami, który jest dostosowany do potrzeb Twojej firmy.

 3. Regularne kontrole - umowa DDD obejmuje regularne kontrole i zabiegi mające na celu zwalczanie szkodników oraz monitorowanie ich obecności w Twojej gastronomii.

 4. Wsparcie techniczne - w razie potrzeby, PCO Solutions oferuje wsparcie techniczne oraz interwencje w celu zwalczania szkodników.

 5. Raportowanie - firma dostarcza regularne raporty dotyczące działań przeprowadzonych w ramach umowy DDD, co pozwala na monitorowanie skuteczności działań.

 


 

Ciekawostka: skąd się wzięła nazwa DDD?

Termin "DDD" pochodzi od trzech angielskich słów: "Disinfection, Disinsection, and Deratisation", które oznaczają dezynfekcję, dezynsekcję (zwalczanie insektów) i deratyzację (zwalczanie gryzoni). DDD to więc zestaw działań mających na celu utrzymanie higieny i bezpieczeństwa w różnych obiektach, w tym w gastronomii.

 


 

Umowa DDD a przepisy prawa

 

Poniżej znajdują się treści wybranych przepisów związanych z kontrolą szkodników w zakładach gastronomicznych. Proszę pamiętać, że te przepisy nie są bezpośrednio związane z zawieraniem umowy z firmą kontrolującą szkodniki, ale są związane z higieną i bezpieczeństwem żywności, co obejmuje kontrolę szkodników.

 

 • Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 927) - Art. 37 ust. 1:

"Przedsiębiorca prowadzący zakład produkujący środki spożywcze, w którym wykonuje się czynności związane z produkcją, przetwarzaniem, magazynowaniem, pakowaniem, przewozem, przywozem lub wywozem środków spożywczych, jest obowiązany do stosowania zasad dobrych praktyk wytwarzania oraz zasad dobrej praktyki higienicznej".

 

 • Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych - załącznik II, rozdział IX, pkt 4:

"Zakłady muszą być utrzymane w stanie higienicznym zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale I. W szczególności muszą być podjęte odpowiednie środki zapobiegawcze, aby uniknąć szkodliwego wpływu szkodników na środki spożywcze".

 

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładów żywienia zbiorowego oraz zakładów wytwarzających żywność (Dz. U. z 2015 r. poz. 2065) - § 8 ust. 1 pkt 1:

"Zakład powinien spełniać następujące wymogi: 1) być tak usytuowany i wyposażony, aby zapobiegać dostępowi szkodników do jego pomieszczeń".

 

W kontekście tych przepisów właściciele zakładów gastronomicznych powinni wprowadzić odpowiednie środki, takie jak kontrola szkodników, aby zapewnić higienę i bezpieczeństwo żywności. W praktyce często oznacza to zawarcie umowy z firmą kontrolującą szkodniki, aby spełnić te wymagania.

 

Zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami, właściciele zakładów gastronomicznych są zobowiązani do utrzymania wysokiego poziomu higieny i bezpieczeństwa żywności. Kontrola szkodników jest kluczowym elementem tego procesu. W praktyce, aby spełnić wymogi prawne i zapewnić skuteczną kontrolę szkodników, właściciele zakładów gastronomicznych często współpracują z profesjonalnymi firmami zajmującymi się kontrolą szkodników.

 


 

Przy zawieraniu umowy z firmą kontrolującą szkodniki, warto zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 

 • Zakres usług: Upewnij się, że umowa z firmą kontrolującą szkodniki obejmuje pełny zakres usług związanych z deratyzacją, dezynsekcją i dezynfekcją.

 • Częstotliwość wizyt: Określ częstotliwość wizyt kontrolujących szkodniki, aby spełnić wymagania higieniczne. Regularne kontrole i zabiegi deratyzacyjne są kluczowe dla utrzymania odpowiedniego poziomu higieny.

 • Metody zwalczania szkodników: Umowa powinna precyzować, jakie metody i środki firma będzie stosować, aby zwalczać szkodniki. Warto wybierać firmy stosujące nowoczesne i ekologiczne metody zwalczania szkodników.

 • Dokumentacja: Firma kontrolująca szkodniki powinna dostarczyć właściwą dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie zabiegów oraz ich skuteczność. Ta dokumentacja może być potrzebna podczas kontroli sanepidu.

 • Ubezpieczenie: Upewnij się, że firma kontrolująca szkodniki posiada odpowiednie ubezpieczenie, które pokryje ewentualne szkody wynikające z niewłaściwie przeprowadzonych zabiegów lub niewłaściwego zwalczania szkodników.

 


 

Czy przepisy sanitarne dla gastronomi wymagają podpisania umowy DDD?

 

Przepisy sanitarne w Polsce nie wymagają bezpośrednio podpisania umowy DDD (deratyzacja, dezynsekcja, dezynfekcja) z firmą specjalizującą się w kontrolowaniu szkodników. Jednakże, przepisy te nakładają na właścicieli zakładów gastronomicznych obowiązek utrzymania higieny i bezpieczeństwa żywności, co obejmuje również skuteczną kontrolę szkodników.

 

Zawarcie umowy z firmą DDD jest jednym ze sposobów zapewnienia, że zakład gastronomiczny będzie spełniał te wymogi. Umowa taka gwarantuje regularne kontrole i zabiegi, co pozwala na utrzymanie higieny na odpowiednim poziomie.

 

Podsumowując, choć przepisy sanitarne nie wymagają bezpośrednio podpisania umowy DDD, to jednak właściciele zakładów gastronomicznych muszą spełniać wymogi higieny i bezpieczeństwa żywności, w tym kontrolować szkodniki. W praktyce, zawarcie umowy z firmą DDD jest powszechnie stosowanym rozwiązaniem, które pozwala właścicielom na spełnienie tych wymagań

 


 
Jak HACCP ma się do "Planu zabezpieczenia przed szkodnikami" w lokalu gastronomicznym?
 

System HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) to system zarządzania bezpieczeństwem żywności, który ma na celu zidentyfikowanie, ocenę i kontrolowanie istotnych zagrożeń biologicznych, chemicznych i fizycznych, które mogą wystąpić w procesie produkcji żywności. System HACCP jest zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce oraz z międzynarodowymi standardami żywności.

 

"Plan zabezpieczenia przed szkodnikami" w lokalu gastronomicznym jest integralną częścią systemu HACCP. Kontrola szkodników jest istotnym zagrożeniem biologicznym, które może wpłynąć na bezpieczeństwo żywności. Aby zapewnić odpowiedni poziom higieny i bezpieczeństwa żywności, właściciele zakładów gastronomicznych muszą opracować i wdrożyć skuteczne środki kontroli szkodników w ramach systemu HACCP.

 

W praktyce "plan zabezpieczenia przed szkodnikami" w ramach HACCP może obejmować:

 

Identyfikacja i ocena zagrożeń związanych z szkodnikami: Właściciel zakładu gastronomicznego powinien zidentyfikować potencjalne zagrożenia związane z szkodnikami, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo żywności w jego lokalu.

Ustalenie punktów krytycznych kontroli (CCP): Należy określić punkty krytyczne kontroli, w których istnieje ryzyko wystąpienia szkodników, a następnie opracować i wdrożyć środki mające na celu zmniejszenie tego ryzyka.

Monitorowanie i kontrolowanie: Właściciel powinien regularnie monitorować skuteczność wdrożonych środków kontroli szkodników, a także przeprowadzać kontrole, aby zapewnić, że szkodniki są skutecznie zwalczane.

Dokumentacja i weryfikacja: Należy prowadzić odpowiednią dokumentację dotyczącą działań związanych z kontrolą szkodników, w tym wyników kontroli, zastosowanych środków oraz wszelkich działań korygujących. Dokumentacja ta może być niezbędna podczas kontroli sanepidu.

Przegląd i aktualizacja planu: Plan zabezpieczenia przed szkodnikami powinien być regularnie przeglądany i aktualizowany, aby zapewnić jego skuteczność i zgodność z obowiązującymi przepisami.

 

Podsumowując, "Plan zabezpieczenia przed szkodnikami" jest istotnym elementem systemu HACCP w lokalu gastronomicznym, ponieważ kontrola szkodników odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu higieny i bezpieczeństwa żywności. Właściciele zakładów gastronomicznych muszą uwzględnić kontrolę szkodników w ramach swojego systemu HACCP, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami oraz ochronę zdrowia swoich klientów.

 

Opracowanie i wdrożenie skutecznego planu zabezpieczenia przed szkodnikami może obejmować współpracę z profesjonalnymi firmami deratyzacyjnymi, które mogą zapewnić specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie zwalczania szkodników. Współpraca ta może również obejmować zawarcie umowy DDD (deratyzacja, dezynsekcja, dezynfekcja), która pozwoli na regularne kontrole, monitorowanie i utrzymanie skuteczności działań związanych z kontrolą szkodników.

 

Pamiętaj, że wdrożenie systemu HACCP i utrzymanie skutecznego planu zabezpieczenia przed szkodnikami jest nie tylko zgodne z przepisami prawa, ale także stanowi istotny element dbałości o zdrowie i dobro klientów oraz o reputację swojego lokalu gastronomicznego. Dlatego warto inwestować czas i zasoby w opracowanie i wdrożenie

odpowiednich środków kontroli szkodników jako części ogólnego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.

 


 

Właściwa ochrona przed szkodnikami jest kluczowa dla sukcesu Twojej gastronomii. Wybór odpowiedniej firmy DDD oraz zawarcie umowy DDD z takim dostawcą, jak PCO Solutions, może przynieść wiele korzyści, w tym zapewnienie bezpieczeństwa dla klientów, ochrona przed utratą dochodów oraz zgodność z przepisami. Dzięki indywidualnemu podejściu, nowoczesnym technologiom i szerokiemu doświadczeniu, PCO Solutions jest świetnym wyborem dla Twojej gastronomii.

 

Współpracując z PCO Solutions, zyskujesz pewność, że Twój biznes jest zabezpieczony przed szkodnikami, a plan zabezpieczenia przed szkodnikami jest opracowany i realizowany przez ekspertów. Nie czekaj, aby zabezpieczyć swoją gastronomię - skontaktuj się z PCO Solutions już dziś!

 

 

Dowiedz się więcej o odchodach myszy, jak je rozpoznać, jakie choroby mogą przenosić, jak bezpiecznie je usunąć i jak zapobiegać infestacji myszy w domu. Odkryj praktyczne wskazówki i profesjonalne porady
Czy zauważyłeś ślady szczura w domu albo odgłosy myszy w domu? W tym artykule nauczymy Cię, jak samodzielnie przeprowadzić deratyzację. Zdobądź wiedzę, jak zabezpieczyć dom przed nieproszonymi gośćmi! Czy wiesz,
Czy wiesz, że w Polsce najbardziej znanymi szkodnikami są myszy, szczury i kuny? Występują one niemal wszędzie, zarówno na terenach wiejskich, jak i miejskich. Chociaż te niewielkie stworzenia wydają się
Czy wiesz, że myszy mogą rozmnażać się nawet co 21 dni i rodzić do 14 potomków na raz? A to oznacza, że problem myszy w piwnicy może szybko wymknąć się
Czy wiedziałeś, że infestacja myszy może wpłynąć na Twoje zdrowie? Poznaj skutki infestacji myszy i jak radzić sobie z nimi!  Ciekawostki na temat infestacji myszy są często niedoceniane. Wiele osób
Odkryj tajniki skutecznego zwalczania myszy w domu – przeczytaj nasz poradnik! Czy wiesz, że myszy potrafią przejść przez szczelinę o szerokości jedynie 6-7 mm? To tylko jedna z wielu zdumiewających
Skuteczna deratyzacja - zapraszamy do skorzystania z naszych usług Czy wiesz, że jedna para myszy może spowodować narodziny nawet 2000 potomstwa w ciągu jednego roku? Jeśli masz problem z myszami
Jak usunąć myszy z ogrodu - poradnik, który każdy właściciel ogrodu musi przeczytać! Czy wiesz, że myszy mogą być nie tylko nieproszonymi gośćmi w naszych domach, ale również w ogrodach?
Myszarka polna, mały, ale zadziorny gryzoń, który zamieszkuje wiele zakątków Polski, to istota warta bliższego poznania. W tym artykule przedstawiamy opis gatunku myszarki polnej, wraz z interesującymi informacjami na temat
Piwnice są miejscem, które często jest zaniedbywane w kwestii higieny i czystości. Niestety, jest to również miejsce, w którym gryzonie chętnie się gnieżdżą i rozmnażają. Gryzonie takie jak szczury, myszy
Rodentycydy to specjalistyczne środki chemiczne stosowane do zwalczania gryzoni, takich jak myszy, szczury, nornice i krety. Działają one na układ nerwowy gryzoni, powodując śmierć w ciągu kilku godzin lub dni
Szczury to popularne, ale często źle postrzegane zwierzęta, które żyją w pobliżu ludzkich siedlisk, w miastach i na wsiach. Są to gryzonie o wielu gatunkach, rozpowszechnionych na całym świecie. Szczury
dezynsekcja gdańsk
deratyzacja w gdańsku
ozonowanie w gdańsku

© 1995-2021 PCO SOLUTIONS

Subisława 15/1 1th flor

80-354 Gdańsk

kontakt@pcosolutions.pl

+48 886 313 414

PCO SOLUTIONS - nowoczesny zakład DDD

Dezynfekcja to proces usuwania lub zabijania drobnoustrojów, takich jak bakterie, wirusy i grzyby, które mogą powodować choroby. Może być stosowana w różnych miejscach, takich jak pomieszczenia mieszkalne, biura, szpitale, restauracje
Z przyjemnością przygotowujemy ofertę deratyzacji, która obejmuje kompleksową usługę zwalczania szkodliwych gryzoni, takich jak myszy i szczury, w Państwa obiekcie. Nasze doświadczenie oraz wiedza na temat zwalczania szkodników pozwala nam
Dezynsekcja jest procesem, który polega na eliminowaniu szkodników z terenu, w którym żyjemy lub pracujemy. Infestacja szkodników, takich jak karaluchy, mrówki, pluskwy, pchły, kleszcze i inne insekty, może stanowić poważne